Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 13
 Kino Scena Kultura - Knurów


 

Konferencja

15.11.2007r. godz.10:00
Konferencja na temat: „Współpraca Międzysektorowa
Samorząd – Biznes – Instytucje – Organizacje pozarządowe (NGO’s)”


Organizatorzy:
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach w partnerstwie z Samorządem Województwa Śląskiego, Gminami Gierałtowice i Ornontowice, Miastem Knurów oraz przedstawicielami biznesu.
Patronat honorowy nad konferencją objął Janusz Moszyński – Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest propagowanie idei współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich sektorów życia społecznego poprzez przedstawienie przez prezenterów mechanizmów pozwalających na rozwój partnerstwa sektorowego pomiędzy różnymi grupami z różnych regionów Polski.
W swych wystąpieniach zaprezentują uczestnikom realizowane przedsięwzięcia przez różne grupy życia społecznego w okresie ostatnich 5 lat. Przybliżą szanse i możliwości takiej współpracy, przedstawią problemy organizacyjne i prawne napotykane po drodze oraz sposoby ich rozwiązywania.

Konferencja adresowana jest do społeczności lokalnej oraz przedstawicieli wszystkich sektorów życia społeczno – gospodarczego. W szczególności zależy nam na udziale przedstawicieli samorządów lokalnych, biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy przedstawicielami wszystkich sektorów, a w konsekwencji doprowadzi do trwałej współpracy pomiędzy nimi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o telefoniczne lub pisemne potwierdzenie udziału do dnia 12 listopada br. w Gminnym Centrum Informacji w Gierałtowicach pod nr tel. (032) 30 11 539, fax. (032) 30 11 540.
Kino Scena Kultura - Knurów 2007-2020