Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Nazwa projektu

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, wykorzystywanego przez Centrum Kultury w Knurowie na potrzeby prowadzenia kina, jako narzędzia upowszechnienia kultury i sztuki.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano kompleksową termomodernizację budynku, w tym zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, modernizację źródła ciepła, podwyższenie sprawności instalacji c.o., modernizację instalacji wentylacyjnej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zainstalowanie oświetlenia typu LED.

W efekcie nastąpi redukcja zużycia energii cieplnej na potrzeby grzewcze budynku w wysokości około 78%. Zmniejszeniu o około 30% ulegnie również poziom zużycia energii elektrycznej. Tym samym wydatnie zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych oraz pyłu PM10, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Knurowie i okolicy.

Wartość Projektu: 1 615 586,43 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 957 123,03 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl  


infografika: wyśmienita kawawyśmienita
kawa
infografika: Dolby Digital Surround ExDolby Digital
Surround Ex
infografika: FOTELE FIGUERASFOTELE
FIGUERAS
infografika: PROJEKTOR Barco DP2K-20CPROJEKTOR
Barco DP2K-20C
infografika: europejski standard dla osób niepełnosprawnycheuropejski standard
dla osób niepełnosprawnych
infografika: pętla indukcyjnapętla
indukcyjna
infografika: brak reklambrak
reklam

Kontakt

infografika: adres Knurów
ul. Niepodległości 26
infografika: słuchawka telefonu 32 332 63 81
infografika: bilet Kasa
pn - nd, 15:00 - 20:00